Workshop för finländska Botnia-Atlantica-projektaktörer

28.10.2021
9:00 - 12:00
Zoom

Vad: Inspiration, idéer och sparrning för projektaktörer
Var: Zoom
Målgrupp: Botnia-Atlantica-projektaktörer i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten (öppet även för andra medlemmar i er organisation) Workshopen hålls på svenska.

Verktyg och idéer för kommande projektansökningar
Hur få långsiktigt hållbara effekter från ett projekt? Hur lyckas implementeringen i den egna organisationens verksamhet?

Med fokus på att få goda resultat och hållbara effekter av projekten under den nya EU-programperioden 2021-2027, ordnar vi en workshop med framtidsutvecklare Margareta Ivarsson.

Workshopen är en digital, interaktiv föreläsning varvad med dialog och erfarenhetsutbyte, deltagarna emellan.

Välkommen!
Anmäl dig senast 15.10Tillbaka