Batterifabriksprojektet påverkar alla de österbottniska landskapen positivt

Batterifabriksprojektet påverkar alla de österbottniska landskapen positivt

21.5.2021

Intentionsavtalet om att bygga en batterimaterialfabrik i Vasa är en utomordentlig nyhet för alla de österbottniska landskapen.

Att en aktör i batterivärdekedjan etablerar sig i Vasaregionen är starten för att bygga upp ett bredare österbottniskt batteriekosystem. Södra Österbottens förbund, Mellersta Österbottens förbund och Österbottens förbund är beredda att samarbeta tätt för att de österbottniska landskapen ska bilda ett kluster för koldioxidneutral industri på internationell nivå.

I april offentliggjordes intentionsavtalet mellan Vasa stad och brittiska Johnson Matthey, som är en aktör i batterivärdekejdan, om att bygga en fabrik för batterimaterial på Långskogens storindustriområde i Vasa. Det är fråga om en investering värd hundratals miljoner euro, och fabriken kommer redan i byggnadsskedet att sysselsätta många. När projektet är klart kommer hundratals människor att arbeta där.

Företag och skolor i de österbottniska landskapen tas med i samarbetet

Energiteknikklustret i Österbotten är en gynnsam miljö för batteriekosystemet att växa fram i. Det är troligt att investeringsbeslutet från Johnson Matthey kommer att stärka förutsättningarna för andra investeringar och underleverantörsavtal i Vasaregionen och vidare i de österbottniska landskapen. Batterimaterial- och battericellfabriker behöver råvaror som produceras i bland annat Mellersta Österbotten. Betydande industriinvesteringar skapar också ett avsevärt behov av arbetskraft och underleverantörsnätverk, och för att möta det behövs insatser från företagen och läroinrättningarna i alla de österbottniska landskapen.

Batteriindustrin behöver brett och mångsidigt kunnande inom teknik, produktion, ekonomi, kommunikation och organisationsutveckling.
– En gemensam utmaning för alla tre landskapen kommer att vara tillgången på kunnig arbetskraft, och vi börjar redan nu diskutera strategiska lösningar, säger Kaj Suomela, landskapsdirektör i Österbotten.

Representanter för utbildningsenheterna i de österbottniska landskapen samlas i juni för att diskutera det österbottniska batteriekosystemets kompetens- och utbildningsbehov. Syftet är att få en helhetsbild av läget och sedan diskutera möjliga vidare åtgärder.

Etelä-Pohjanmaan liitto, Keski-Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan liitto

Foto: Antti Kuusiniemi

Gå till "Aktuellt från förbundet"