På bilden bretonen Loïg Chesnais-Girard, som valdes till ny ordförande vid CPMR:s årsmöte i Saint Malo, Frankrike. Kuvassa Bretagnen alueen edustaja Loïg Chesnais-Girard, joka valittiin uudeksi puheenjohtajaksi CPMR:n vuosikokouksessa Saint Malossa, Ransk

Blogg: Kustregionernas förkämpe

1.12.2023

Konferensen för perifera och maritima regioner CPMR (www.cpmr.org) firade i november sitt femtionde årsmöte i pittoreska Saint Malo i Bretagne. Organisationen är den största europeiska intressebevakaren, som representerar 150 regioner och omkring 200 miljoner européer. Till ny ordförande valdes Loïg Chesnais-Girard, som också är ordförande för sin hemregion Bretagne med omkring 3,3 miljoner invånare. Bretagneregionen är känd som en stark innovatör inom förnyelsebar energi, säker matproduktion och cirkulär ekonomi, och igenkänningstecknen var således många för en österbottning.

Under mötet granskade man CPMR:s framgångar under åren. På meritlistan har organisationen bland annat arbete för en fortsatt, hela Europa täckande sammanhållningspolitik, för maritima industrier och fiskerifrågor och för bättre tillgänglighet i perifera kustregioner. Nya element har kommit till, exempelvis politiken kring havsbaserad vindkraft. Som intressebevakare har organisationen långa tentakler in i maktens boning, och på konferensen talade tidigare och sittande ministrar, EU-kommissionärer och parlamentariker. Österbottningarna har genom åren varit aktiva i CPMR. Kommunalaren och landskapsstyrelsens tidigare ordförande Stig Östdahl satt under en tid som ordförande för hela CPMR. Nu på senare år har Richard Sjölund från Jakobstad axlat manteln som österbottnisk representant, bland annat som vice ordförande.

I Österbotten har vi fått stöd för att de österbottniska hamnarna i det transnationella europeiska nätet TEN-T ska kvarstå i nätet, trots kommissionens förslag från 2021 om att hamnarna faller utanför. Med uppbackning i form av expertis och politiskt stöd har frågan stötts och blötts tillsammans med EU-kommissionen, i Europaparlamentet och i diskussioner med medlemsländer, speciellt de som varit ordförandeland i EU. Frågan är nu om unionen kommer i hamn med frågan under det spanska ordförandeskapet. Åsikterna är delade. Eftersom EU kommit i mål med flera svåra politiska frågor den senaste tiden finns det vissa som tror att förhandlingarna kommer att få en stark slutspurt. Det finns också de som tvivlar på att man får en överenskommelse på detta års sida. Nästa trilogförhandlingar äger rum i mitten av december. Finlands senaste budskap är att påverkansarbetet för hamnarna fortsätter.

Europa står inför ett vägskäl. Den långsiktiga ekonomiska utvecklingen och konkurrenskraften stampar på stället samtidigt som geopolitiska utmaningar gör sig gällande. Inför kommande Europaparlamentsval och en ny EU-kommission kan man vänta sig många större förändringar. En utvidgning av EU står för dörren. Samtidigt önskar alla ett slut på Rysslands krig i Ukraina så att återuppbyggnaden kan ta vid. Samtidigt dras vi ännu med de ekonomiska och sociala kostnaderna och övriga sviter från hanteringen av covidpandemin. Det känns bra att ha en långvarig förkämpe för kustregionerna vid vår sida då vi diskuterar EU:s framtida politik.

Mats Brandt, landskapsdirektör

På bilden bretonen Loïg Chesnais-Girard, som valdes till ny ordförande vid CPMR:s årsmöte i Saint Malo, Frankrike.

Gå till "Aktuellt från förbundet"