Botnia-Atlantica-ansökningar behandlas

31.1.2020

Till Österbottens förbund kom det in tio ansökningar om nationell medfinansiering i vinterns Botnia-Atlantica-ansökningsomgång.

Landskapen Österbottens, Mellersta Österbottens och Södra Österbottens gemensamma koordinationsgrupp för behandlar projektansökningarna, som sedan går vidare till Botnia-Atlanticas styrkommitté för slutgiltiga beslut om finansiering. Styrkommitténs möte hålls den 22 april.

Gå till "Aktuellt från förbundet"