En hand som skriver. Käsi, joka kirjoittaa.

Budgeten vidare till landskapsfullmäktige

16.10.2023

Landskapsstyrelsen lade idag sista handen vid förslaget till förbundets verksamhets- och ekonomiplan för åren 2024–2026. Landskapsfullmäktige fattar beslut i ärendet om exakt två veckor.

Landskapsstyrelsen föreslår fullmäktige att kommunernas betalningsandelar ska höjas med tre procent nästa år. Höjningstrycket beror på löneökningar och stigande prisnivåer. För att täcka verksamhetskostnaderna används också projektfinansiering och överskott från tidigare år.

I budgetförslaget ingår understöd och andelar med vilka förbundet bidrar till att utveckla landskapet. De största beloppen föreslås gå till Helsingfors universitets juridiska utbildning i Vasa (110 000 euro) och Vasa sommaruniversitet (50 000 euro).

Verksamhets- och ekonomiplanen behandlas i landskapsfullmäktige måndagen den 30 oktober. Mötet är öppet för allmänheten i Korsholm.

Gå till "Aktuellt från förbundet"