Förbundet besvärar sig inte över förvaltningsdomstolens beslut

Förbundet besvärar sig inte över förvaltningsdomstolens beslut

13.12.2021

Österbottens förbund kommer inte att besvära sig över Vasa förvaltningsdomstols beslut gällande landskapsplanen 2040.

Vasa förvaltningsdomstol har godkänt den ornitologiska föreningen Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys besvär, där föreningen kräver att vindkraftsområdet utanför Sideby stryks ur planen.

Landskapsfullmäktige godkände Österbottens landskapsplan 2040 15.6.2020. Två besvär anfördes mot beslutet.

NTM-centralen i Södra Österbotten motsatte sig behovet av en vägförbindelse mellan Vistan på Replot och Björköby. Enligt NTM-centralen skulle beteckningen inte ha fått tas med i landskapsplanen eftersom Natura-utredningen inte är klar.

Vasa förvaltningsdomstol finner ändå att landskapsfullmäktiges beslut inte är lagstridigt på de grunder som NTM-centralen anför i sina besvär.

Gå till "Aktuellt från förbundet"