FRO-stöd kan hjälpa Österbotten nå klimatmål

FRO-stöd kan hjälpa Österbotten nå klimatmål

18.1.2021

I juli 2020 tog Europeiska rådet beslut om ett stort finansieringspaket för att möta konsekvenserna av coronapandemin. Ett av finansieringsinstrumenten är Fonden för en rättvis omställning (FRO). FRO-medlen riktas till angivna områden.

Också aktörer i Österbotten behöver FRO-stöd för att kunna uppnå EU:s mål för klimatneutralitet. Att sluta använda torv påverkar ekonomin och sysselsättningen i vårt landskap, genom ändringar i energisystemen och investeringar som behövs. Det hotar också Österbottens försörjningsberedskap. För till exempel växthusodlare behöver lösningarna vara miljömässigt men också framför allt ekonomiskt hållbara.

Enligt besked från arbets- och näringsministeriet har ett preliminärt resultat uppnåtts vid förhandlingarna med kommissionen. Enligt det ska fondens geografiska täckning förutom Östra och Norra Finland också omfatta Österbotten, Södra Österbotten, Satakunta, Mellersta Finland, Södra Karelen, Kymmenedalen samt fyra torvkommuner i Birkaland: Parkano, Kihniö, Virdois och Punkalaidun. Den slutliga geografin fastställs dock först i samband med godkännande av de territoriella omställningsplanerna.

Arbets- och näringsministeriet är ansvarigt för beredningen av fonden och styr planeringen så att de territoriella omställningsplanerna kan utarbetas. Enligt ministeriet ska landskapsförbunden senast den 31 januari ge en bedömning av socioekonomiska och miljömässiga negativa konsekvenser av omställningen samt identifiera arbetstillfällen i fara. Före utgången av februari ska ministeriet ha reda på hur landskapen hanterar omställningsproblemen.

Landskapsstyrelsen tillsatte idag en arbetsgrupp som stöd för beredningen av omställningsplanen i Österbotten.

Till arbetsgruppen hör förutom Österbottens förbund:

  • Närpes stad
  • NTM-centralen i Södra Österbotten
  • NTM-centralen i Österbotten
  • Skogscentralen
  • Proagria Svenska Lantbrukssällskapens Förbund (ÖSL) 
  • Österbottens Svenska Producentförbund r.f. (ÖSP)
Gå till "Aktuellt från förbundet"