I Västra Finland har ny teknik och klimatvänliga innovationer skapats med stöd från EU

I Västra Finland har ny teknik och klimatvänliga innovationer skapats med stöd från EU

7.5.2021

Under EU:s pågående programperiod har landskapsförbunden stött projekt som stärker hållbar utveckling och innovationsverksamhet i regionen.

I Västra Finland har Österbottens förbund, Södra Österbottens förbund, Mellersta Finlands förbund, Birkalands förbund och Satakunta förbund finansierat projekt som utvecklar bland annat människocentrerad artificiell intelligens, möjligheter med spelifiering inom ekonomihantering, energieffektiviteten i industrihallar, återvinning av värdefulla metaller och 3D-utskrifter i metall.

Resultat från projekten i väst presenteras på webbplatsen Vildare Väst – Framgångshistorier från Västra Finland, Villimpi Länsi (på finska).

Fler berättelser från landskapen i väst publiceras varje vecka. Landskapen förenas av en orädd vilja att sträva efter det nya och att hitta hittills okända möjligheter som kan öka livskraften i regionen.

Landskapsförbunden beviljar stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) till högskolor, forskningsinstitut och offentliga samfund, vars forsknings- och innovationsverksamhet också gagnar näringslivet. Innovationer skapas i samarbete med företag.

ERUF-finansiering har under åren 2014–2020 riktats till utveckling av energieffektiva lösningar och innovationsverksamhet som stöder livskraften i regionerna. Projekt kan genomföras fram till 2023.

På webbplatsen Vildare Väst finns nya artiklar om projekt för att uppmärksamma Europadagen. Den traditionella Europadagen firas i år digitalt från den 7 till den 9 maj.

Gå till "Aktuellt från förbundet"