Pärlhalsband. Helmikaulakoru.

Jakobstad utsedd till kulturpärla i Östersjöregionen

7.12.2023

Jakobstad är en av fyra städer som får bära den unika titeln kulturpärla i Östersjöregionen (Baltic Sea Region Cultural Pearl) under nästa år. De andra är Svendborg i Danmark, Kiel i Tyskland och Rūjiena i Lettland. Vinnarna valdes ut bland tolv kandidater av en internationell jury onsdagen den 6 december.

Städerna har som en del av ansökningsprocessen tagit fram handlingsplaner för kultur och social resiliens i syfte att göra sina samhällen mer resilienta genom kultur och kreativitet. De mest verkningsfulla och övertygande handlingsplanerna valdes ut av en internationell jury bestående av experter på social resiliens, stadsplanering, konst och kultur. I juryn ingick också företrädare för europeiska organisationer och organisationer i Östersjöregionen samt nätverk av städer.

Jakobstads plan är att tillsammans med invånare och föreningar utveckla det gamla brandkårshuset ”Brankis” till ett kulturhus med låg tröskel där alla är välkomna.

Kristinestad, Nykarleby och Närpes även i fortsättningen viktig del av nätverket

Jakobstad och de andra vinnande städerna kommer nu att delta i ett årslångt Cultural Pearls-program. Där ingår mentorskap som stöder genomförandet av handlingsplanen, expertinsatser och nätverkande, internationellt utbyte och en färdig modell för upphandling av tjänster från den lokala kulturella och kreativa sektorn.

I Österbotten hade också Kristinestad, Nykarleby och Närpes ansökt om titeln. Städerna kommer fortfarande att vara en viktig del av nätverket. Genom nätverket får de tillgång till kunskap och bästa praxis om kulturdriven social resiliens. Projektet uppmuntrar alla kandidater att genomföra sina handlingsplaner och ansluta sig till den gemensamma visionen om att bygga social resiliens i samhällen i hela Östersjöregionen.

Nästa ansökan om titeln kulturpärla i Östersjöregionen öppnas i april 2024

BSR Cultural Pearl är en titel för i europeiska förhållanden sett mindre städer och kommuner. Projektet erbjuder städerna och kommunerna ett program för att stärka förmågan att använda kultur för att bygga social resiliens. Genom att engagera och involvera sina medborgare, förbättra livskvaliteten, främja en känsla av tillhörighet och bygga förtroende, strävar de deltagande kommunerna och städerna efter att göra sina samhällen starkare och mer resilienta. Projektet samfinansieras av Interreg BSR-programmet och nästa ansökningsomgång öppnas i april 2024.

Österbottens förbund är en partner i det treåriga projektet.

- Vi är djupt imponerade av det engagemang som varje stad har visat i tävlingen. Deras kreativa och inkluderande sätt att stärka den sociala resiliensen har överträffat våra förväntningar, säger Felix Schartner Giertta, projektkoordinator för BSR Cultural Pearls och representant för Östersjörådet, som är den ledande partnern i projektet.

Foto: Kasper Dalkarl

Gå till "Aktuellt från förbundet"