Järnvägen och den norra korridorens roll i framtidens sammanhållning

Järnvägen och den norra korridorens roll i framtidens sammanhållning

6.5.2022

På en kontinent som de senaste åren märkts av en kraftig strukturomvandling, en serie ekonomiska kriser, pandemi och krigsutbrott finns det enligt min mening en större efterfrågan på sammanhållning än någonsin tidigare i modern tid. Vi dras ännu med sviterna från den ekonomiska krisen 2008 och nivån på offentliga investeringar har ännu inte nått tillbaka till tidigare nivåer. Samtidigt kräver den gröna omställningen allt kraftigare åtaganden från samhällets sida. 

Österbottens förbunds landskapsdirekör Mats Brandt diskuterar järnvägen och den norra korridorens roll i framtidens sammanhållning i sitt inlägg i Stambanans blogg.

Läs hela inlägget här.

Gå till "Aktuellt från förbundet"