Klimatutsläppen i Österbotten minskade med 2,3 procent jämfört med år 2020

Klimatutsläppen i Österbotten minskade med 2,3 procent jämfört med år 2020

23.1.2023

Finlands miljöcentral (SYKE) har gått ut med preliminära uppgifter om utsläppen av växthusgaser år 2021. Enligt beräkningarna minskade klimatutsläppen i kommunerna i Österbotten med 2,3 procent jämfört med året innan (2020) inom nästan alla sektorer.

Av uppvärmningsformerna för byggnader ökade utsläppen från elvärme med 10,3 procent och utsläppen från annan uppvärmning med 20,1 procent i kommunerna i Österbotten. En minskning av utsläppen från uppvärmning uppnåddes ändå inom oljevärme (-26,1 procent) och fjärrvärme (-4,6 procent). Utsläppen från trafiken ökade jämfört med året innan med 10,4 procent inom spårtrafiken och 2,8 procent inom sjötrafiken, medan utsläppen från vägtrafiken minskade med 2,9 procent. Utsläppen från arbetsmaskiner, avfallshanteringen och f-gaserna fortsatte att huvudsakligen minska. Utsläppen från jordbruk minskade med 3,5 procent och utsläppen från konsumtionsel med 6,2 procent.

Utsläppsfördelningen mellan de olika sektorerna var så gott som oförändrad jämfört med året innan. Enligt de preliminära uppgifterna kom den största mängden utsläpp i Österbotten från jordbruk (27,1 procent) och vägtrafik (23,0 procent). Minst utsläpp orsakades av f-gaser (2,7 procent) och elvärme (2,7 procent).

Totalt har utsläppen i Österbotten minskat med 35,2 procent sedan år 2007. Med den utsläppsminskningen placerar sig Österbotten någonstans i mitten jämfört med de övriga landskapen.

De slutliga beräkningarna av utsläppen av växthusgaser år 2021 publiceras på Finlands miljöcentrals webbplats våren 2023. De siffror som då publiceras kan avvika från de preliminära uppgifterna. Tjänsten är tillgänglig för alla.

Bekanta dig med de kommunspecifika förhandsuppgifterna (pdf)

Gå till "Aktuellt från förbundet"