Hav och stenar - Meri ja kivet

Kopplingen mellan landskapsplanen och naturskydd utreds

16.8.2022

Österbottens förbund ska utreda förhållandet mellan landskapsplanen och inrättandet av nya naturskyddsområden. Landskapsstyrelsen beslöt att be landskapsdirektören starta en utredning förhållandet mellan planen och naturskyddet, och att fortsätta diskutera målsättningarna för Österbottens landskapsplan 2050 när utredningen är klar.

Landskapsstyrelsen har tidigare konstaterat att inga nya naturskyddsområden behövs i Kvarken.

Gå till "Aktuellt från förbundet"