Kungörelse: Landskapsfullmäktige sammanträder 8.11

1.11.2021

Landskapsfullmäktige vid Österbottens förbund sammankommer till möte måndag 8 november 2021 kl. 13.00. Vid mötet behandlas bl.a. verksamhets- och ekonomiplanen 2022–2024 och väljs landskapsdirektör. Det justerade protokollet är framlagt 17.11.2021 kl. 8.30–16.00 vid Österbottens förbund, Sandögatan 6 B, Vasa samt på adressen www.obotnia.fi. Allmänheten kan följa mötet som direktsändning på nätet. Adressen till sändningen meddelas på förbundets webbplats senast mötesdagens morgon.

Vasa 29.10.2021

Matias Mäkynen
Landskapsfullmäktiges ordförande

Gå till "Aktuellt från förbundet"