Mats Brandt föreslås bli ny landskapsdirektör i Österbotten

18.10.2021

Landskapsstyrelsen beslöt idag att enhälligt föreslå landskapsfullmäktige att Mats Brandt, doktor i förvaltningsvetenskap utses till landskapsdirektör från 1.5.2022.

– Österbotten står inför många intressanta utmaningar inom den närmaste framtiden, inte minst enorma industriella investeringar. Jag sätter ett stort värde vid att styrelsen enhälligt ställer sig bakom Brandt eftersom samarbete och samverkan över både partigränser och övriga gränser är det som bäst för oss framåt, säger Joakim Strand, ordförande för landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund.

Landskapsfullmäktige sammankommer 8.11 och fattar då beslut i ärendet. Fullmäktige är inte bundet av styrelsens förslag: samtliga som sökt tjänsten som landskapsdirektör och som fyller behörighetskraven kan väljas till tjänsten.

Sju personer sökte tjänsten som landskapsdirektör. Nuvarande landskapsdirektör Kaj Suomela går i pension i vår.

Gå till "Aktuellt från förbundet"