Pia Blomström

Nu söker vi kulturpärlor i Österbotten

23.2.2023

Pia Blomström är regionsamordnare för projektet Baltic Sea Region (BSR) Cultural Pearls som hjälper mindre kommuner runt Östersjön att på ett innovativt sätt öka sin sociala hållbarhet med lokala resurser. Projektets mål är att förbättra den kulturella och sociala flexibiliten. Ett viktigt element är att få myndigheterna att göra upp en handlingsplan för kultur och resiliens, stötta dem i genomförandet av handlingsplanen och lyfta fram utvalda kommuner som kulturpärlor i Östersjöregionen.

Nätverkande är en viktig del i projektet: kommunerna får nya internationella kompanjoner, kontakter, synlighet och synergier. Från Finland deltar kommunerna i Österbotten. Pia Blomström ser fram emot att tillsammans med de österbottniska kommunerna lyfta fram regionens kulturella pärlor:

- Projektet är från början till slut inkluderande: här deltar små kommuner, i europeiska mått mätt,som får vara med och dela impulser, erfarenheter, innovativa lösningar och kreativa processer. Baltic Sea Region Cultural Pearls-priset kan i sin tur ge områdena internationell synlighet!

I det treåriga Interreg-projektet deltar Sverige, Finland, Lettland, Danmark, Polen, Tyskland, Estland och Litauen. Projektet administreras av Östersjöstaternas råd (Council of the Baltic Sea States, CBSS). Projektet har sammanlagt 11 partners och dess totalbudget är 3,5 miljoner euro.

Gå till "Aktuellt från förbundet"