Nytt samarbete mellan Chile och Österbotten startar – temat är innovationer och grön omställning

Nytt samarbete mellan Chile och Österbotten startar – temat är innovationer och grön omställning

15.10.2021

Österbotten har valts ut till en av tio regioner inom EU som ska inleda samarbetsprojekt med regioner i Latinamerika. Österbottens samarbetspartner är Magallanes i Chile.

Partnerskapet är en del av EU:s internationella stads- och regionsamarbete, International Urban and Regional Cooperation (IURC). Samarbetet handlar om grön omställning och innovationer, och regionerna väljer själva de teman som de samarbetar kring – till exempel energilösningar.

Magallanes är den sydligaste och geografiskt största av Chiles regioner, med 165 000 invånare. Viktiga näringar är fårfarmning, oljeutvinning och turism. Till regionen hör också Chiles del av Antarktis, och Magallanes största stad Punta Arenas är en startpunkt för många som besöker Antarktis.

Samarbete som båda regionerna vinner på

Ett viktigt mål är att bygga upp tematiska samarbeten som är intressanta för både Magallanes och Österbotten. Magallanes har långtgående planer på satsningar inom vindkraft och grön vätgas, och Österbotten har nytta av att finnas med i dessa nätverk.
– För de ambitiösa planerna som regionen har behövs innovativa lösningar, som skulle kunna utvecklas i Österbotten. Vi kommer också att samarbeta kring regional utveckling och grön omställning, berättar Jerker Johnson, internationell koordinator vid Österbottens förbund.

I projektet GRETA undersöker Österbotten tillsammans med fyra andra regioner hur regionerna ska få fram nya idéer för grön omställning, till exempel då mängden fossila bränslen ska minska. I Magallanes utvinns nu stora mängder olja, men regionen har ypperliga förutsättningar för vindkraft.

Ökar kontakten till Latinamerika

Partnerskapet kan också handla om utbildningssamarbete. Det är stor skillnad mellan Finland och Chile då det gäller hur mycket högskolorna, företagen och den offentliga sektorn samarbetar med varandra. Den österbottniska modellen med tätt samarbete är välfungerande.

Ett konkret resultat av partnerskapet kunde vara studentutbyte mellan regionerna.

– Österbotten behöver fler aktörer som pratar spanska och har kulturella kontakter med Latinamerika, säger Jerker Johnson.

Österbotten har tidigare gjort samma typ av samarbetsprojekt med grannregionen Eldslandet i Argentina, och det samarbetet kommer att fortsätta.

Kartkälla: Esri

Gå till "Aktuellt från förbundet"