EU-flaggan

Österbottens förbund öppnar ansökningsomgången för Eruf-finansiering 

27.9.2023

Ansökningstid: 26.9 – 22.11.2023

Hos Österbottens förbund kan inom ramen för programmet för EU:s regional- och strukturpolitik Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 ansökas om Eruf-finansiering på totalt cirka 1,5 miljoner euro för investeringsprojekt som faller under särskilt mål 1.1 inom insatsområde 1 Ett innovativt Finland samt för investeringsprojekt som faller under särskilt mål 2.1 inom prioriterat område 2 Ett klimatneutralt Finland. 

Ytterligare prioriteringar och ansökningsanvisningar finns i utlysningsannonsen

Logo Medfinansieras av europeiska uninonen

Gå till "Aktuellt från förbundet"