Österbottens förbunds bokslut på plus

Österbottens förbunds bokslut på plus

22.2.2021

Österbottens förbunds bokslut för i fjol uppvisar ett överskott på drygt 105 000 euro. Resultatet är bättre än väntat, eftersom förbundet i budgeten hade räknat med underskott.

Överskottet för år 2020 hänför sig till coronapandemin. Från och med mars har det knappt gjorts några resor alls och av säkerhetsskäl har nästan alla möten hållits som distansmöten. Därför har möteskostnader inte alls uppstått lika hög grad som tidigare. Under 2020 gjordes besparingar om cirka 56 000 euro i förtroendemannaorganens verksamhet. Inbesparingar har också uppstått i bland annat lönekostnaderna, företagshälsovården, arbetsplatsbespisningen och friskvården.

Under det exceptionella coronapandemiåret har överskridningar uppstått bl.a. i ICT-tjänsterna med anledning av övergången till distansarbete.

Landskapsstyrelsen behandlade bokslutet på sitt möte idag. Bokslutet behandlas också i revisionsnämnden innan det i maj föreläggs landskapsfullmäktige för godkännande.

Gå till "Aktuellt från förbundet"