Händer håller i varandra - Kädet pitelevät toisiaan

Österbottens nya jämställdhetsgrupp utsedd

5.4.2022

I Österbottens nya jämställdhetsgrupp ingår medlemmar från hela landskapet som tillsammans ska arbeta för att lyfta jämställdhetsfrågor. Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund beslöt på sitt möte i mars att utse medlemmarna, som representerar bland annat kommuner, organisationer och läroanstalter.

Ny ordförande för jämställdhetsgruppen är Anna Bertills, som representerar landskapsstyrelsen.

– Jämställdhetsfrågor ska engagera på olika plan och jag är glad över att se att vi fått en mångsidig och bred kunskapspalett för Österbottens förbunds jämställdhetsgrupp. Det bådar gott med tanke på det fortsatta arbetet med att implementera genusperspektiv i det strategiska arbetet, säger Anna Bertills.

Jämställdhetsgruppen vid Österbottens förbund har som mål att lyfta fram aktuella frågor om jämställdheten mellan könen, arbeta för kvinnors medverkan i olika sfärer av samhället och tillämpning av den europeiska deklarationen om jämställdhet. Gruppen har funnits sedan år 1999 och har till exempel ordnat evenemang, lyft jämställdhetsteman i samband med kommunalval och arrangerat tävlingen Årets jämställdhetsföretag.

Gruppen är utsedd för perioden 2022–2023 och kommer att börja jobba inom kort. Det finns många frågor att ta tag i, konstaterar dess nya ordförande.

– För Österbottens del handlar det om att vi tydligt kan ta initiativ, fortsättningsvis har mod att diskutera jämställdhetsarbete och arbeta tydligt för att skapa nya nätverk regionalt, nationellt och internationellt.  Det finns ett flertal jämställdhetsfrågor relaterade till pågående utmaningar som generationsväxlingar, demografi, näringslivsutveckling, kompetens och konkurrenskraft där vi behöver vara tydliga och gärna ett par steg före, säger Anna Bertills.

Österbottens jämställdhetsgrupp 2022–2023

Gå till "Aktuellt från förbundet"