Österbottens nya kulturprogram uppmuntrar till öppenhet

Österbottens nya kulturprogram uppmuntrar till öppenhet

21.6.2021

Kulturprogram Österbotten 2021–2025 har godkänts av både landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund och Söfuks samkommunstyrelse.

Programmet uttrycker landskapets gemensamma vilja och syn på hur kulturen i landskapet bör utvecklas. Det stärker tanken om att planeringen av den kulturella verksamheten sker parallellt med andra landskapsomfattande strategier och program.

Kulturprogram Österbotten utgår från tre kärnvärden: öppenhet, mod och förtroende. Programmet innehåller tre kulturpolitiska prioriteringar: 1) tillgänglighet till kultur, 2) stöd för barn- och ungdomskultur 3) stimulans av en kreativ atmosfär.

Uppdateringen av Kulturprogram Österbotten inleddes på hösten 2020 i samarbete med enheten KulturÖsterbotten vid Söfuk. Under hösten ordnades fyra tvåspråkiga verkstäder, där kulturaktörer bearbetade det kommande kulturprogrammet med inkluderande metoder i grupper.

Kulturprogram Österbotten används vid verksamhetsplanering och verksamhetsutveckling, för bidragsansökningar och projektarbe­te samt för bredare samarbetspartnerskap. Programmet ska berika kulturlivet och väcka intresse för kultur hos nya aktörer. Kulturpro­grammet utgör en grund för det arbete som ger upphov till kulturell välfärd och kulturellt kunnande i samhället. Med dess hjälp skapas källor av glädje och inspiration i vardagen.

Gå till "Aktuellt från förbundet"