Människor runt bordet. En som skriver. Ihmisiä pöydän ympärillä. Yksi kirjoittaa.

Österbottens organisationsdelegation ombedes föreslå medlemmar till den regionala delegationen för utkomststödsärenden

18.10.2023

Österbottens välfärdsområde ber Österbottens organisationsdelegation om förslag till organisationsrepresentanter till den regionala delegationen för utkomststödsärenden för tiden 1.11.2023–31.5.2027. Österbottens organisationsdelegation fattar beslut om kandidater på sitt möte den 13 november 2023.

Du kan skicka ditt förslag per e-post (kandidatens namn, organisation, e-post, telefonnummer) till Österbottens organisationsdelegations sekreterare Lotta Pitkänen, lotta.pitkanen@obotnia.fi

Läs förordningen här.

Tilläggsinformation: sektordirektör Erkki Penttinen, Österbottens välfärdsområde, tel. 040 359 2922, e-post: erkki.penttinen@ovph.fi

Gå till "Aktuellt från förbundet"