Österbottniska aktörer sökte om sammanlagt 2,8 miljoner euro för åtgärder inom rättvis omställning

Österbottniska aktörer sökte om sammanlagt 2,8 miljoner euro för åtgärder inom rättvis omställning

21.6.2023

Till vårens ansökningsomgång (21.4 – 14.6.2023) för stöd från Fonden för en rättvis omställning (FRO/JTF) kom det in sammanlagt 20 ansökningar om stöd. Sammanlagt ansöktes om 2,8 miljoner euro.

Vid ansökningsomgången efterlystes projekt som riktar sig till skapande av hållbara regionala energilösningar och nya möjligheter till grön affärsverksamhet eller Främjande av klimatneutral växt- och djurproduktion och restaurering av torvmossar.

Finansiering har sökts för bland annat tillvaratagande av koldioxid, smarta energilösningar, effektiv och ansvarsfull växtproduktion och lösningar inom cirkulär ekonomi som minskar behovet av jungfruliga råvaror och behovet av energi inom produktionen.

Gå till "Aktuellt från förbundet"