Pilotförsök med närtrafik tar sikte på Vasabanan

Pilotförsök med närtrafik tar sikte på Vasabanan

19.10.2020

Österbottens förbund går in som medfinansiär i projektet DUOLIFE, som avser att inleda ett pilotförsök med närtågstrafik på tre banavsnitt i tre landskap. Ett av dessa avsnitt är banan mellan Vasa och Seinäjoki.

Närtågstrafiken är tänkt att köras med duospårvagnar. De är en ny trafikform i Finland och kombinerar egenskaper hos spårvägar och järnvägar. Duospårvagnarna möjliggör trafikering från mindre kommuner till landskapens centralorter och vice versa, och i tät-ortsområden kan tågtrafiken gå ända till exempelvis stadskärnan, hamnen eller flygplatsen. I framtiden kan det bli möjligt att resa från mindre kommuner i Österbotten genom att först ta ett närtåg och byta till ett fjärrtåg till exempel i Seinäjoki.

Om EU beslutar att finansiera det femåriga projektet DUOLIFE kan det starta nästa sommar. I så fall kan närtågstrafiken rulla igång några år senare.

Kostnadskalkylen för projektet uppgår till cirka 13,5 miljoner euro, varav stöd från EU täcker lejonparten. Staten, landskap och kommuner samt privata finansiärer skjuter till tio procent. Österbottens förbund medfinansierar projektet med 50 000 euro.

Gå till "Aktuellt från förbundet"