Projektfinansiering utlyses i slutet av året

Projektfinansiering utlyses i slutet av året

5.11.2020

Österbottens förbund har fått mer finansiering ur Europeiska regionala utvecklingsfonden, 1,4 miljoner euro, och 500 000 euro ur det nationella anslaget för hållbar tillväxt och stödjande av regionerna. Medlen är avsedda för åtgärder i anslutning till coronaåterhämtning. I december-januari är det möjligt att ansöka om projektfinansiering i Botnia-Atlanticaprogrammet.

De projekt som finansieras med anslag ur stimulanspaketet kan till exempel gälla utveckling av verksamhetsmiljön eller företagens affärsverksamhet samt FUI-verksamhet. Ansökningsomgången öppnar före årsskiftet. Information om detta kommer senare.

Botnia-Atlantica ansökningsomgång runt årsskiftet

Nationell statlig medfinansiering för Botnia-Atlanticaprojekt kan sökas hos Österbottens förbund 14.12.2020–21.1.2021. Denna omgång kan ansökningar lämnas in till projekt inom insatsområdena Innovation och Transport samt förstudier inom Miljö. Projekt som beviljas finansiering kan pågå till 31.10.2022.

Ta kontakt med Österbottens förbund för att diskutera projektplanen innan du lämnar in ansökan.

Gå till "Aktuellt från förbundet"