REACT-EU-finansiering och ERUF-tilläggsfinansiering kan sökas

REACT-EU-finansiering och ERUF-tilläggsfinansiering kan sökas

18.6.2021

Den andra ansökningsomgången för REACT-EU-finansiering har öppnats. De projekt som finansieras ska i första hand hjälpa företag att komma ur coronakrisen genom att främja införandet av digital och grön teknik och tekniska lösningar samt genom att skapa nya rutiner som stöd för tillväxt och modernisering.

ERUF-tilläggsfinansiering kan sökas av pågående ERUF-projekt som under projekttiden har konstaterat behov av nya tilläggsåtgärder som kompletterar den godkända projektplanen och ger mervärde till resultaten av den ursprungliga planen.

Sök REACT-EU-finansiering och ERUF-tilläggsfinansiering senast 10.9.2021.

Läs mer

Gå till "Aktuellt från förbundet"