Regional finansiering skapar innovationer och utveckling

Regional finansiering skapar innovationer och utveckling

28.8.2020

Att säkra sin konkurrenskraft i en alltmer digitaliserad värld är en central utmaning för Österbottens tillverkande industri och utbildningssystem. Genom att främja samarbetet kring nya teknologier hjälper Österbottens förbund regionen att klara av utmaningen.

Österbottens förbund främjar samarbetet med hjälp av en aktiv dialog som identifierar de viktigaste näringslivspolitiska utvecklingsinsatserna. Med hjälp av dialogen kan vi rikta stöd till sådana projekt som har störst effekt.

Finansiering från Europeiska regionutvecklingsfonden (ERUF) och nationella program används för att stöda näringslivsutvecklingen i landskapet. I den här filmen ser du exempel på helheter som har fått finansiering från Österbottens förbund.

Textning: Välj språk i YouTube (Inställningar).

Gå till "Aktuellt från förbundet"