EU-flaggan -  EU-lippu

RePowerEU-utlysningen är öppen – infomöten ordnas nästa vecka

25.11.2022

Den tredje ansökningsomgången för storskaliga REPowerEU-projekt inom EU:s innovationsfond har inletts. I ansökningsomgången delas tre miljarder euro ut till koldioxidsnåla investeringar, elektrifieringen av industrin, vätgas samt produktion och pilotering av energiteknologi. Ansökningstid är 3.11.2022-16.3.2023.

Infomöten om ansökningsomgången ordnas som webbinarier tisdag 29.11 kl 14 och onsdag 30.11 kl 10. Där kommer man att gå igenom erfarenheter och statistik från den tidigare ansökningsomgången samt den nya omgångens ämnesområden och grunder för beviljande. Anmäl dig här senast måndagen den 28 november. Webbinarierna ordnas av Generaldirektoratet som leder EU-kommissionens klimatarbete (DG CLIMA) och Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö (CINEA).

RePowerEU-ansökningsomgången innefattar följande teman: allmänna koldioxidsnåla projekt (1 miljard euro), temat elektrifieringen inom industrin och vätgas (1 miljard euro), projekt inom produktion av ren teknologi (700 miljoner euro) och medelstora pilotprojekt (300 miljoner euro).

Läs mer på Arbets- och näringsministeriets webbplats.

Gå till "Aktuellt från förbundet"