Två böcker, bibliotek - Kaksi kirjaa, kirjasto

Stöd till juridikutbildningen i Vasa

16.5.2022

Österbottens förbund har tillsammans med andra aktörer deltagit i finansieringen av den juridiska utbildningen i Vasa. Den tvåspråkiga utbildningen är en del av juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet, och har funnits i Vasa sedan 1991. Förbundets finansieringsandel har de senaste åren varit 66 000 euro per år.

Det finns planer på att utöka antalet studieplatser i Vasa, vilket ökar kostnaderna. Motiveringen är att efterfrågan hos sökande till juristutbildningen är god och överstiger utbudet av utbildningsplatser. För att trygga utbildningen av arbetskraft till rättsväsendet och andra uppgifter i anslutning till juridisk sakkunskap är tryggandet av utbildningen i Vasa angelägen.

Österbottens förbund ger sitt stöd för en utvidgning av juristutbildningen i Vasa. Förbundets finansieringsansvar skulle kunna öka stegvis under flera år. Landskapsstyrelsen beslöt idag att frågan går vidare till landskapsfullmäktige i samband med behandlingen av verksamhets- och ekonomiplanen 2023–2025.

Gå till "Aktuellt från förbundet"