Strategi ger tillväxt och kristålighet i världens kaos

Strategi ger tillväxt och kristålighet i världens kaos

4.11.2022

Bild Katja Lösönen

Vad som hänt i världen på sistone har berört oss alla. Också den kritiska infrastrukturens sårbarhet har gett upphov till många funderingar. Allt detta påminner oss om hur viktigt det är att utveckla och underhålla infrastrukturen, dit också stambanan hör.

Vasas stadsdirektör Tomas Häyry skriver i Stambanebloggen bland annat om huvudledens betydelse som en del av försörjningsberedskapen och tillgängligheten.

Läs hela inlägget här.

Gå till "Aktuellt från förbundet"