Penslar och färg - Pensselit ja värit

Understöd för delaktiggörande konstnärlig verksamhet

25.3.2022

Kulturnämnden vid Österbottens förbund beviljar landskapets konstnärsunderstöd på 5 000 euro till två heltidssysselsatta professionella konstnärer som bor och arbetar i landskapet Österbotten och även utövar sin verksamhet i Österbotten.

Understödet är avsett för finskspråkig konstnärlig verksamhet som stödjer invånarnas delaktighet, görs tillsammans med invånarna och riktar sig till invånarna i landskapet. Den konstnärliga verksamheten kan utmynna i ett verk, ett evenemang eller ett fenomen som främjar delaktighet.

Understödet ska sökas senast den 16 maj kl. 16.

Detaljerade anvisningar och ansökningsblankett

Gå till "Aktuellt från förbundet"