Upphandling: Utredning av användning och framtida behov av naturstenmaterial

27.8.2021

Österbottens förbund och Södra Österbottens förbund ber om offerter på uppgörande av en utredning av användning och framtida behov av naturstenmaterial och ersättande återvunna material.

Utredningen uppgörs som underlag för landskapsplanläggningen. Anbuden ska lämnas in senast 15.9.2021 kl. 15.00.

Offertförfrågan finns i Hilma (på finska)

 

Gå till "Aktuellt från förbundet"