Utredning: Energibehovet minskar i Österbotten 2050

Utredning: Energibehovet minskar i Österbotten 2050

21.6.2021

I både Österbotten och Södra Österbotten väntas totalbehovet av energi minska fram till år 2050, i Österbotten med cirka 12,5 % jämfört med 2020.

Den nya utredningen av energiförsörjningen i Österbotten och Södra Österbotten 2050 fungerar som en central bakgrund för landskapens strategiska planering, till exempel vid uppgörandet av landskapsplanen.

Troliga trendartade förändringar i energisystemet är till exempel att efterfrågan på el ökar kraftigt och att fjärrvärmeproduktion och värmeproduktion som baserar sig på förbränning minskar. Förnybar väderberoende elproduktion ökar (vind och sol), vilket förutsätter nya lösningar för lagring och större områdesreserveringar.

Det finns mycket forsknings- och utvecklingsverksamhet och pågående projekt kring utvecklingen av energisystem i båda landskapen. De viktigaste projekten fokuseras på att öka kapaciteten vid elöverföringen, öka produktionen av vindkraft och solenergi, öka biogasanvändningen i trafiken, elektrifiera industri, trafik eller uppvärmning samt att ersätta fossila bränslen med biomassa.

Landskapsstyrelsen behandlade utredningen vid sitt möte 21.6.2021. Energiförsörjning är ett centralt och strategiskt tema för landskapet och därför vill styrelsen följa med den systematiskt. Aktuella frågor inom energiförsörjning kan gås igenom tillsammans med lokala aktörer en gång per år eller oftare.

Förändringar i energisystemet och övergången till ett utsläppsfritt energisystem inom de kommande decennierna förutsätter att frågor som gäller energiproduktion uppmärksammas i landskapens strategiska planering.

Gå till "Aktuellt från förbundet"