Utveckling av smarta enheter är nära att få projektfinansiering

Utveckling av smarta enheter är nära att få projektfinansiering

22.6.2020

Efter behandlingen i landskapsstyrelsen är Vasa universitets fem projektansökningar ett steg närmare att få EU-finansiering. De slutliga finansieringsbesluten fattas som vanligt av Birkalands förbund.

Projektet E4IoT – Energy for IoT and Other Electrical Devices föreslogs få finansiering (medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och statlig medfinansiering högst 128 711 euro) för tiden 1.9.2020–31.8.2022. Målet med projektet är att utveckla och visa upp energiautonoma lösningar med utvinning och lagring av energi för olika industriella tillämpningar. – Huvudman för projektet, som har landskapet Österbotten som målområde, är Vasa universitet.

Projektet Forskningsmiljö för smarta nät och energiresurser (SGFER) föreslogs få finansiering (medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och statlig medfinansiering högst 128 514 euro) för tiden 1.10.2020–31.5.2022. I projektet upphandlas forsknings- och testutrustning för mikronät till laboratoriet för smarta elnät och utformas tjänstekoncept för laboratoriet. – Huvudman för projektet, som har landskapet Österbotten som målområde, är Vasa universitet.

Projektet Forskningsmiljö för smarta nät och energiresurser (SGFER) – investeringar föreslogs få finansiering (medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och statlig medfinansiering högst 64 400 euro) för tiden 1.10.2020–31.5.2022. I projektet upphandlas forsknings- och testutrustning för mikronät till laboratoriet för smarta elnät och utformas tjänstekoncept för laboratoriet. – Huvudman för projektet, som har landskapet Österbotten som målområde, är Vasa universitet.

Projektet Framtidens lagerhantering och logistik genom heltäckande precisionslokalisering (TULEVA) föreslogs få finansiering (medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och statlig medfinansiering högst 100 069 euro) för tiden 1.9.2020–31.8.2022. Målet med projektet är att utveckla framtida lösningar inom precisionslokalisering för tillämpningar inom lagerhantering och smart logistik samt visa upp en tillämpning för heltäckande lokalisering och tillhörande tjänster. – Huvudman för projektet, som har landskapen Österbotten och Södra Österbotten som målområde, är Vasa universitet.

Projektet Framtidens lagerhantering och logistik genom heltäckande precisionslokalisering (TULEVA) – investeringar föreslogs få finansiering (medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och statlig medfinansiering högst 7 000 euro) för tiden 1.9.2020–31.8.2022. Projektet bygger upp en testmiljö för inomhuslokalisering i Technobothnia i Vasa och i Frami i Seinäjoki. – Huvudman för projektet, som har landskapen Österbotten och Södra Österbotten som målområde, är Vasa universitet.

EU-flagga - EU-lippu

Gå till "Aktuellt från förbundet"