Kaskö hamn, Kaskisten satama.

"Utvecklingen av Kasköbanan bör fortsätta för att möjliggöra storinvesteringar"

29.5.2023

Foto: Kaskö hamn

Österbottens förbund kräver att utvecklingen av Kasköbanan, alltså järnvägen mellan Kaskö och Seinäjoki, fortsätter för att möjliggöra storinvesteringarna i området. Landskapsfullmäktige som möttes i Närpes på måndagen var eniga i detta. Uttalandet är ett svar på Trafikledsverkets uttalande om att Kasköbanan är i så dåligt skick att det inte skulle löna sig att reparera den.

– Att Kasköbanan är i funktionsdugligt skick är viktigt ur många synvinklar, bland annat för försörjningsberedskapen. Det är viktigt att säkra utvecklingen av Kaskö hamn och Kasköbanan för att privata storinvesteringar ska gå framåt, säger landskapsfullmäktiges ordförande Matias Mäkynen.

På landskapsfullmäktiges möte den 29 maj godkändes också Österbottens förbunds bokslut för år 2022. Medlemmarna i de organ som haft hand om samkommunens förvaltning och ekonomi samt landskapsdirektören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2022. För år 2022 var budgeterat ett underskott på -630 700 euro, men resultatet landade på ett underskott på 138 845,97 euro. Resultatet blev alltså bättre än förväntat. Underskottet för år 2022 hänför sig bland annat till inbesparingar i personalkostnaderna (ett par partiella vårdledigheter, extern projektfinansiering). Viss inbesparing uppstod också i förtroendemannaorganens verksamhet. Den nya möteskutymen, det vill säga att möten hållits som distans- eller hybridmöten, resulterar också i någon mån i inbesparingar.

Gå till "Aktuellt från förbundet"