Västra Finlands morgonkaffe: Kommunikation under projektresans gång

Västra Finlands morgonkaffe: Kommunikation under projektresans gång

25.4.2023

Man kan undra om folk vet hur stort utvecklingsarbete som görs i vårt projekt? Hur får vi nya aktörer att bli entusiastiska? Vad ska kommuniceras, när, genom vilka kanaler, av vem? På samma sätt som genomförandet av ett projekt är en resa, är kommunikationen under projektet också det. Du är varmt välkommen till Västra Finlands morgonkaffe den 24 maj 2023 kl. 9-10: Kommunikation under projektresan. Evenemanget kommer att hållas via Teams och är på finska.

Under morgonkaffet får du tips och råd om hur du kommunicerar om EU-finansierade projekt. Under programperioden 2021–2027 blir kommunikationen ännu viktigare och ett korrekt genomförande är en förutsättning för finansiering.

Låt oss fortsätta våra funderingar över en kopp kaffe! Bekanta dig med programmet och anmäl dig senast måndagen den 22 maj kl. 14.00 via den här länken (på finska). 

Programmet om Västra-Finlands morgonkaffe på finska.

Gå till "Aktuellt från förbundet"