På bilden från vänster: Österbottens Föreningar rf:s styrelseordförande Markku Pulli, landskapsdirektör Mats Brandt, organisationsdelegationens ordförande Henna Minkkinen, Vörå kommuns fritidssekreterare Alf Wiklund och Vörå kommunfullmäktiges ordförande

Vörå utsågs till Årets föreningsvänliga kommun – Samarbete mellan kommuner och föreningar temat för Österbottens delaktighetsarena

27.11.2023

Vörå kommun utsågs till årets föreningsvänliga kommun på Österbottens delaktighetsarena måndagen den 27 november. Priset delades ut av Österbottens organisationsdelegation, Österbottens förbund och Österbottens Föreningar rf.

- Med detta pris vill vi lyfta fram det goda arbete som görs i de österbottniska kommunerna. Vi vill tacka varje enskild kommun för att de gett sig in med sådan omsorg i kampanjen och för det fantastiska arbete de gjort för att utveckla föreningssamarbetet, säger organisationsdelegationens ordförande Henna Minkkinen.

- Det var inget lätt val och det var bara en positiv sak. I de österbottniska kommunerna finns det mycket mångsidigt samarbete med organisationer och föreningar och stöd för deras verksamhet. Även om vi skulle vilja belöna alla kommuner så faller valet på en kommun, säger Minkkinen.

Österbottens organisationsdelegation konstaterar bland annat att Vörå kommun har beaktat föreningarna i sina olika program och planer, ordnar både stora och mindre föreningskvällar, erbjuder gratis lokaler för Vöråföreningar och stöder föreningar inom olika verksamhetsområden på många plan.

Kommunen för själv fram att man håller en låg tröskel gentemot föreningar och försöker bistå dem i den mån det är möjligt. Målsättningen är att med små och enkla medel se till att man tar hand om varandra och hjälper så gott man kan. Stort fokus ligger på ekonomiska bidrag, men kommunen försöker bistå med sakkunskap där det behövs. Kommunen håller likaså en låg tröskel för att kontakta föreningarna i olika ärenden. Dessa saker som kommunen lyfte fram i sina svar gav det “lilla extra” och övertygade dem som avgjorde valet.

Utmärkelsen tar hänsyn till Föreningsvänlig kommun-modellens* kriterier, som till exempel utnämningen av en föreningskontaktperson, tillhandahållandet av gratis lokaler för föreningar och kommunikation om föreningsaktiviteter till kommuninvånarna. Ett identiskt formulär med kriterierna har skickats till varje kommun. Hänsyn har också tagits till att kommunerna är av olika storlek och att verksamheten står i proportion till kommunens storlek.

Samarbete mellan kommuner och föreningar för ökad delaktighet

Temat för Österbottens delaktighetsarena var samarbete mellan kommuner och föreningar. Organisationer och föreningar spelar en viktig roll i kommuninvånarnas vardag. Ulf Stenman, direktör för den svenska verksamheten vid Kommunförbundet, talade om socialt hållbar utveckling genom samarbete mellan kommuner och föreningar.

Att bygga samarbete mellan föreningar och kommuner kräver både kultur och struktur, säger Fredrik Björk, universitetsadjunkt på institutionen för urbana studier på Malmö universitet och aktiv även i Malmöandan, en överenskommelse för samverkan mellan Malmö stad och den idéburna sektorn. Tarja Satuli-Kukkonen, utvecklingschef på Mannerheims Barnskyddsförbund, berättade om MLL:s arbete som samarbetspartner för kommuner.

För den unga Vasabon Ian Mittilä innebär delaktighet möjlighet att engagera sig och göra skillnad. Han har en aktiv vardag som är full av roliga stunder i olika föreningar och organ.

- Jag håller för närvarande på med mediestudier vid Vamia och tillbringar min fritid med till exempel musik. Jag är också frivillig i Vasa Sjöräddningsförening och jag vill aktivt påverka ungdomarnas ärenden genom Vasa ungdomsfullmäktige, säger Mittilä.

Genom utmärkelsen Årets föreningsvänliga kommun ville Österbottens förbund, Österbottens organisationsdelegation och Österbottens Föreningar rf tillsammans lyfta fram det delaktighetsarbete som görs både inom föreningar och organisationer och i samarbete mellan kommuner och föreningar. Syftet med priset är att uppmuntra kommuner och föreningar till ett tätare samarbete och att lyfta fram god samarbetspraxis mellan kommuner och föreningar i Österbotten.

Österbottens delaktighetsarena har arrangerats sedan 2019. Tillfället den 27 november ordnades i samarbete mellan Österbottens förbund, Österbottens organisationsdelegation, Österbottens Föreningar rf. (POHY), Kommunförbundet, Mannerheims Barnskyddsförbund – MLL och Finska Hörselförbundet / Vasa.

På bilden från vänster: Österbottens Föreningar rf:s styrelseordförande Markku Pulli, landskapsdirektör Mats Brandt, organisationsdelegationens ordförande Henna Minkkinen, Vörå kommuns fritidssekreterare Alf Wiklund och Vörå kommunfullmäktiges ordförande Kjell Heir.

*Konceptet för Årets föreningsvänliga kommun har utvecklats av föreningen för social trygghet och hälsotrygghet i Norra Österbotten (Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry.) inom ramen för projektet Organisationsstrukturen i Norra Österbotten (Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne, 2017–2020). Projektets syfte var att särskilt stödja föreningar inom social- och hälsovårdssektorn i landskaps- och vårdreformen. I projektet diskuterades tillsammans med föreningarna i området de frågor som föreningarna specifikt ville påverka. Det här gav upphov till sju teser för en föreningsvänlig kommun. Utgående från dessa Norra Österbottens förbund utarbetat rekommendationer för samarbete med föreningar. Ett motsvarande projekt i Österbotten, Organisation 2.0 (inom Österbottens Föreningar rf:s ramar), använde sig av konceptet redan före coronapandemin. Projekten Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne och Organisation 2.0 var en del av projektkomplexet Organisationerna med i förändringen, som finansierades av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA, med medel från Veikkaus.

Gå till "Aktuellt från förbundet"