Aktuellt från förbundet

30.11.2020

Österbottens förbund anordnar ett informationsmöte om kommande ansökningsomgångar måndagen den 30.11.2020 kl. 13–15.30
Läs mera

13.8.2020

Ny finansiering erbjuds för att främja turistnäringens återhämtning och utveckla turismen i regionerna. Den kan sökas av regionala turistorganisationer och motsvarande aktörer som stöder företagens verksamhet och utvecklar turismen på bred front i regionen.
Läs mera