Aktuellt från förbundet

Mer medel för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft kan sökas i Österbotten
10.6.2021

Anslaget för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE) används för att stöda sådant avtalsenligt samarbete som nämns i regeringsprogrammet och landskapens egeninitierade utveckling.
Läs mera

I Västra Finland har ny teknik och klimatvänliga innovationer skapats med stöd från EU
7.5.2021

Under EU:s pågående programperiod har landskapsförbunden stött projekt som stärker hållbar utveckling och innovationsverksamhet i regionen.
Läs mera

Regional energiomställning utvecklas ansvarsfullt  - Österbotten pilotregion i nytt EU-projekt
29.4.2021

Hur ser framtidens energi ut i Europas olika regioner och vem kan påverka den?
Läs mera

13.8.2020

Ny finansiering erbjuds för att främja turistnäringens återhämtning och utveckla turismen i regionerna. Den kan sökas av regionala turistorganisationer och motsvarande aktörer som stöder företagens verksamhet och utvecklar turismen på bred front i regionen.
Läs mera

10 / 15