Årets jämställdhetsföretag i Österbotten 2021 är utsett

Årets jämställdhetsföretag i Österbotten 2021 är utsett

17.3.2021

Årets jämställdhetsföretag i Österbotten 2021 är Oy Gambit Labs Ab. Priset delas ut för första gången, och nästan 30 företag från hela landskapet nominerades i tävlingen.

IT-företaget Gambit har sitt huvudkontor i Vasa och sysselsätter cirka 40 personer. Juryn motiverar valet med att företaget har gjort ett mångsidigt arbete för att bygga upp en god arbetsmiljö där det finns en mångfald. Företaget har verkligen satsat på att medarbetarna ska trivas. Gambit har också målmedvetet försökt öka andelen kvinnor i personalen, och aktivt uppmuntrat kvinnor att söka sig till den mansdominerade IT-branschen. I personalen finns olika kulturella bakgrunder representerade och det ses som en fantastisk resurs.  

Juryn ger också ett hedersomnämnande åt följande företag: Citec Oy Ab, Devatus Oy, Fresh Servant Oy Ab, Andelslaget Närpes Grönsaker och VILPE Oy.

De här företagen har främjat jämställdhet och mångfald genom konkreta åtgärder, som lätt kan tas efter av andra företag och organisationer.

Mångkulturella arbetsplatser och personal som trivs

Juryn vill lyfta fram mångfalden i företag av olika storlek, inom olika branscher och i olika regioner.

Gemensamt för alla företagen i tävlingens topp är satsningar på att personalen ska må bra. Jämställdhet, likabehandling och ömsesidig tillit syns i värderingar, kommunikation och i själva verksamheten.

Flera av företagen har arbetstagare som kommer från många olika länder, och ser deras kulturella bakgrund som en viktig resurs. I företagen som får pris är alla människor lika värda oavsett kön, ålder, etnicitet, språk, övertygelse, funktionshinder, hälsotillstånd eller sexuell läggning. Företaget är en bra arbetsplats för alla. 

– Nivån i tävlingen var glädjande hög och valet var svårt. Företagen som får pris har alla på sitt eget sätt byggt upp en arbetsgemenskap med en kultur som tillåter olikheter och värnar om dem. I de här företagen ses mångfald verkligen som en resurs, säger Ann-Sofi Backgren som är ordförande för Österbottens jämställdhetsgrupp.

Priset delas ut av Österbottens förbund/Österbottens jämställdhetsgrupp, Dynamo Närpes, Kristinestads näringslivscentral, Kust-Österbottens Företagare, Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia, Teknologicenter MERINOVA, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Viexpo och Österbottens handelskammare. Prisutdelningen skedde vid webbinariet Future Sustainable Workplaces den 17 mars.

Praktiska exempel från de vinnande företagen:

  • Företaget försöker medvetet öka mångfalden i ledningen och arbetsgemenskapen genom att rekrytera representanter för olika kön, åldrar och etniciteter, och erbjuder likvärdiga utvecklings- och karriärmöjligheter. 
  • I företagets kommunikation syns både kvinnor och män samt personer med olika kulturell bakgrund.
  • Företaget ser till att lönenivån inte påverkas av kön.
  • Företaget arbetar systematiskt för att förhindra trakasserier.
  • Företaget ordnar aktiviteter för personalen också utanför arbetstid.
  • Företagen uppmuntrar personer av ett underrepresenterat kön att söka sig till branschen, till exempel genom kommunikation och marknadsföring. Vinnarföretaget Gambit har ordnat evenemang där kvinnor får lära sig om kodning, för att på det sättet väcka intresse för IT-branschen.
  • Företaget tar ett samhällsansvar genom att till exempel idka välgörenhet eller rekrytera arbetslösa och personer med nedsatt arbetsförmåga.
  • Företaget sponsrar idrottsföreningar och ser till att stöda både kvinno- och mansdominerade grenar i lika stor utsträckning.
Gå till "Aktuellt från förbundet"