De österbottniska landskapen diskuterar exitstrategier ur coronakrisen

9.10.2020

Samarbetsområdet för de tre österbottniska landskapen funderar för närvarande bland annat på hur regionens särdrag och behov ska uppmärksammas under EU:s programperiod 2021–2027 i det nya Interregprogrammet för det nordliga området. Landskapen sammanställer också gemensamma förslag på hur de ska klara sig igenom coronakrisen.

– Samarbetet mellan landskapen är viktigt eftersom det ger oss större möjligheter att påverka. Vi har gemensamma mål både regionalt, nationellt och internationellt. I nuläget är det aktuellt att påverka hur coronakrisen sköts och hur EU-finansieringen fördelas. Trafikprojekten förenar oss också, säger Kaj Suomela, landskapsdirektör i Österbotten.

Landskapsförbunden i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten är medlemmar i samarbetsområdet.

– Vårt gemensamma mål är att stärka de österbottniska landskapens ställning. Både förtroendevalda och tjänsteinnehavare från landskapen deltar i intressebevakningsarbetet, säger Kaj Suomela.

Gå till "Aktuellt från förbundet"