De österbottniska landskapen kartlägger nya vindkraftsområden

De österbottniska landskapen kartlägger nya vindkraftsområden

21.12.2020

Förbunden i Mellersta Österbotten, Södra Österbotten och Österbotten har beviljats statsunderstöd för att göra en utredning om vindkraftsutbyggnad. Utredningen ska som bakgrund till landskapsplanläggningen kartlägga nya områden som lämpar sig för vindkraft.

Utredningen behövs eftersom vindkraftsområdena i landskapsplanerna nu till stor del är exploaterade eller reserverade för planering. I och med det har vindkraftsbolag visat ett intresse för möjligheterna att utvidga befintliga vindkraftsområden eller planera nya. Vindkraftstekniken har också gått snabbt framåt och därför är det skäl att bedöma konsekvenserna av områdena på nytt.

I utredningen ingår bland annat översyn av områden som är olämpliga för vindkraft, planering av avgränsningen av nya potentiella områden och bedömning av samlade konsekvenser. Analysen omfattar även havsområdet.

Utredningen görs som konsultarbete, och den är färdig senast i slutet av år 2021. I sista hand är det respektive landskapsstyrelse som slår fast landskapsplanens mål för vindkraft.

Gå till "Aktuellt från förbundet"