Enkätundersökningen Österbottens välfärdsbarometer 2021 startar

Enkätundersökningen Österbottens välfärdsbarometer 2021 startar

19.3.2021

Undersökningen Österbottens välfärdsbarometer kommer att göras i landskapen Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten under 2021.

För utförandet står FCG Konsultointi Oy i samarbete med Södra Österbottens förbund, Mellersta Österbottens förbund och Österbottens förbund. Motsvarande tvåspråkiga enkätundersökning har gjorts 2009, 2012 och 2017.

Materialet från den förra välfärdsbarometern 2017 finns på den här webbsidan.

Barometerundersökningen kartlägger hur experter inom olika branscher ser på nuläget för befolkningens välmående och välfärdstjänsterna, och på hur dessa kommer att utvecklas de närmaste åren. I det här sammanhanget är begreppet välfärd brett och innefattar individens hälsa, sociala relationer och nätverk, verksamhet, levnadsförhållanden, miljö och service.

De svarande i enkäten representerar kommunernas centrala verksamhetsområden, arbets- och näringslivsförvaltningen, polisen, räddningsväsendet, Folkpensionsanstalten, specialsjukvården, bashälsovården, socialvården, de evangelisk-lutherska församlingarna samt social- och hälsovårdsorganisationer. Till målgruppen för undersökningen hör totalt ca 2000 experter. Då barometerundersökningen görs regelbundet ger den information om ändringar i välfärden på lång sikt i de österbottniska landskapen.

Information från undersökningen kan användas till grund för till exempel landskapsprogrammet, regional planering och kommunernas välfärdsberättelser. Enkätens resultat sammanställs till en lättanvänd rapport senast 15.12.2021.

Gå till "Aktuellt från förbundet"