Förbundets budget diskuteras

Förbundets budget diskuteras

28.9.2020

Landskapsstyrelsen inledde idag diskussionen om Österbottens förbunds ekonomi utifrån det preliminära förslag till verksamhets- och ekonomiplan 2021–2023 som landskapsdirektör Kaj Suomela lade fram. Diskussionen fortsätter senare på kvällen vid landskapsstyrelsens aftonskola.

Enligt den preliminära budgeten är förbundets ekonomiska ramar nästa år nästan samma som i år. Det innebär att förbundet uppbär knappa tre miljoner euro av medlemskommunerna. Det räcker inte för att täcka verksamhetskostnaderna, men glappet täpps till genom att ta från överskottet från föregående år.

Den pågående vårdreformen berör nu inte landskapsförbunden, så Österbottens förbunds verksamhet fortsätter som normalt. Mest resurser i anspråk tar de lagstadgade uppgifterna inom regionutveckling och områdesplanering. Nästa år börjar en ny strukturfondsperiod, och förbundet hoppas bli utsett till förmedlande organ för strukturfondsmedel.

Förhandlingar om den preliminära verksamhets- och ekonomiplanen förs senare också med kommunerna. Efter det finslipar landskapsstyrelsen i oktober sitt förslag till landskapsfullmäktige.

Gå till "Aktuellt från förbundet"