Framtidens trafik stöder Österbottens internationella konkurrenskraft

Framtidens trafik stöder Österbottens internationella konkurrenskraft

29.3.2021

Arbetet med Österbottens trafiksystemplan pågår samtidigt som den riksomfattande trafiksystemplanen utarbetas.

Landskapsstyrelsen godkände idag visionen för planen, som går ut på att Österbotten ska ha ett innovativt trafiksystem som stödjer den internationella konkurrenskraften i landskapet och stärker dess attraktionskraft genom att möjliggöra en smidig och trygg vardag för alla.

Planens mål är bland annat att säkerställa goda externa och interna förbindelser i och till Österbotten. År 2050 har exportföretagens transportkedjor en servicenivå som håller nationell toppnivå, och förbindelserna mellan knutpunkterna är snabba och smidiga.

En målsättning är också att trafiksystemet ska vara socialt och ekologiskt välutvecklat. I framtidsvisionen är trafiksystemet koldioxidneutralt och en föregångare i fråga om energi- och materialeffektivitet. På korta sträckor är lätt trafik det mest lockande färdsättet.

 Målet är att det centrala innehållet i landskapets trafiksystemplan ska vara klart till början av sommaren 2021 för att landskapsfullmäktige ska kunna godkänna den slutgiltiga versionen på hösten 2021.

Foto: Antti Kuusiniemi

Gå till "Aktuellt från förbundet"