Hamnarna i Kaskö och Jakobstad behöver hållas kvar i EU:s TEN-T-nät

Hamnarna i Kaskö och Jakobstad behöver hållas kvar i EU:s TEN-T-nät

19.1.2022

TEN-T-trafiknätet sammanlänkar EU:s medlemsländer, och i det ingår de viktigaste förbindelserna och knutpunkterna. EU håller på att uppdatera förordningen om TEN-T-trafiknätet.

Kommunikationsministeriet har berett Finlands ståndpunkt om kommissionens förslag. I förslaget blir Österbotten utan TEN-T-hamnar, vilket är mycket oroande för landskapet. Hittills har hamnarna i Kaskö och Jakobstad varit med i TEN-T-nätet, och försök har gjorts för att få med Vasa hamn.

Enligt Österbotten bör åtminstone de finländska hamnar som nu är med i det övergripande TEN-T-nätet hålls kvar där. Finland borde också föreslå nya objekt till det övergripande nätet för att komplettera trafikförbindelserna till TEN-T-stomnätskorridorerna, som utvidgas. Österbottens förbund föreslår att Finland i sin ståndpunkt tar med följande:

  • Kaskö hamn hålls kvar i det övergripande TEN-T-nätet  
  • Jakobstads hamn hålls kvar i det övergripande TEN-T-nätet  
  • Vasa hamn och Vasabanan läggs till i det övergripande TEN-T-nätet för att komplettera förbindelserna till stomnätskorridorerna

kaskö hamn kaskisten satamaKaskö hamn. Foto: Port of Kaskinen

När den finska staten föreslår hamnar till TEN-T-nätet förbinder den sig samtidigt till att utveckla hamnarna. Det gör det möjligt att söka finansiering från EU till både planering och investeringar. Hamnarna i Österbotten kommer att investera flera tiotals miljoner under de kommande åren. Om hamnarna inte är med i TEN-T-nätet måste de betala investeringarna själva, utan EU-stöd.

Kriterierna gynnar inte Finland och Österbotten

Av värdet på Finlands export transporteras 40 % via hamnarna i Västra Finland. Hamnarna på västkusten i Kaskö, Vasa och Jakobstad svarar mot behoven i Finlands starkaste industriexportzon. De kriterier som EU föreslår baseras på godsvolym, vilket inte alls är motiverat då det gäller ett logistikområde av Finlands typ.

Finland bör aktivt jobba för att de finländska hamnar som nu ingår i det övergripande TEN-T-nätet också hålls kvar i nätet.

Läs hela ställningstagandet (på finska)

Rubrikbild: Jakobstads hamn/Port of Jakobstad

Gå till "Aktuellt från förbundet"