Inspirerande barnkultur lär barn och unga att medverka

Inspirerande barnkultur lär barn och unga att medverka

6.10.2020

Barnkulturnätverket i Österbotten Bark anser att barnkulturen bör nå ut till alla barn och unga i landskapet.

Målet uppnås när det finns en lyhördhet för målgruppens behov, en förmåga att möta dagens utmaningar samt en vilja att sprida sin expertis på området.

I sin strategi, som sträcker sig fram till år 2025, har Bark som vision att vara Finlands bästa barnkulturnätverk, som gör alla barn och unga delaktiga på ett jämlikt och inspirerande sätt och samarbetar i nätverksform med regionala, nationella och internationella aktörer.

Nyckeln till målet är ett mobilt barnkulturnätverk, som tar verksamheten dit där barn och unga redan befinner sig, samt en välskött kommunikation. På så sätt får barn och unga jämlikt ta del av kultur och konst och växa upp till aktiva, kreativa och engagerade medborgare.

Barnkulturnätverket i Österbotten Bark ordnar kulturverksamhet för förskolor och grundskolor samt hjälper invandrare att integreras. Verksamhetsformer är bl.a. tidsresor, workshoppar inom bildkonst, musik och dans samt en skola för världsarvsagenter.

Barks verksamhetsområde omfattar de 15 kommunerna i Österbotten och Karleby. År 2019 firade Bark 10-årsjubileum och hade då rekordmånga deltagare i verksamheten. Hela 17 500 personer, varav största delen var barn och unga, fick ta del av Barks utbud.

Resolutionen utgår från Barnkulturnätverket i Österbotten Barks vision och strategi, som godkändes av landskapsstyrelsen 31.8.2020.

Gå till "Aktuellt från förbundet"