Kvarkenregionen värd för möte om europeiskt samarbete över gränser

Kvarkenregionen värd för möte om europeiskt samarbete över gränser

16.6.2022

Förbundet för europeiska gränsregioner AEBR besöker Vasa och Kvarkenregionen den 16–18 juni och håller sitt styrelsemöte ombord på m/s Aurora Botnia. Österbottens förbund är värd för besöket tillsammans med Kvarkenrådet.

För närvarande är över 90 gränsregioner medlemmar i AEBR. Styrelsemötena har ofta hållits i olika gränsregioner.

– Mötena brukar vara lärorika, och runtom i Europa behöver människor få veta mer om vad som händer i Kvarkenregionen och vilka våra styrkor är, säger Ann-Sofi Backgren, som är ersättare i landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund och vice ordförande i styrelsen för AEBR.

Mötet hålls ombord på den nya Kvarkenfärjan. Det har dels praktisk betydelse, eftersom deltagarna besöker både Vasa och Umeå, dels symbolisk genom att visa hur viktig kommunikationslänken är för Kvarkenregionen och för det gränsregionala samarbetet i praktiken. 

Läget i Ukraina påverkar samarbetet över gränserna

Ett viktigt tema på mötet är vilka konsekvenser Rysslands attack mot Ukraina får för samarbetet över gränserna i Europa, i synnerhet vid Europas östgräns. AEBR:s medlemsregioner har möjlighet att diskutera läget med varandra.

Gränsöverskridande tjänster diskuteras i Vasa

Många olika EU-initiativ arbetar med tjänster för invånarna över gränser. Då AEBR besöker Vasa ordnas också ett slutevenemang för projektet ESPON CPS 2.0, där goda exempel på service över gränser delas.

– Vasa är en perfekt plats att ordna evenemanget, eftersom gränsregionalt samarbete syns så tydligt här, säger Martin Guillermo-Ramírez, generalsekreterare för AEBR, och lyfter fram Kvarkenfärjan som exempel på en gränsöverskridande tjänst.

AEBR stöder och samordnar samarbetet mellan gränsregioner över hela Europa.

– En del av vårt arbete är att lyfta fram goda exempel, som de som ni arbetat fram i Kvarkenregionen, säger Martin Guillermo-Ramírez.

Gå till "Aktuellt från förbundet"