Landskapsfullmäktige sammanträder 23.5

13.5.2022

Landskapsfullmäktige vid Österbottens förbund sammankommer till möte måndag 23 maj 2022 kl. 10.00. Mötesplats: Jugend Home Hotel, Skolgatan 11, Jakobstad. Vid mötet behandlas bl.a. bokslutet för år 2021, landskapsstrategin och trafiksystemplanen. Det justerade protokollet torde framläggas 6 juni 2022 kl. 8.30–16.00 i Österbottens förbund, Sandögatan 6 B, Vasa.

Vasa 12 maj 2022

Matias Mäkynen
Landskapsfullmäktiges ordförande

 

Gå till "Aktuellt från förbundet"