Utkikstornet Saltkaret i Björkö i Korsholm - Saltkaret-näkötorni, Björkö, Mustasaari.

Landskapsstrategin går vidare till fullmäktige

12.4.2022

Målen i Österbottens landskapsstrategi styr utarbetandet av landskapsplanen och andra strategier och program. Utgångspunkten för landskapsstrategin är att skapa grund för ett ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbart Österbotten.

Utkastet till landskapsstrategin var framlagt 20.12.2021–31.1.2022. Sammanlagt 19 utlåtanden och åsikter kom in. Till följd av remissomgången och förändringarna i omvärlden har texterna om bland annat trafiksystem, utveckling av landsbygden och beredskap kompletterats.

I strategin behandlas landskapets styrkor och utmaningar, och en viktig del av arbetet har varit att gå igenom vilka förändringsfenomen som väntas att påverka Österbotten under de kommande åren. Hit hör bland annat klimatförändringen, digitaliseringen och minskningen av befolkning i arbetsför ålder. 

Landskapsstrategin ska föreläggas landskapsfullmäktige för godkännande i maj.

Foto: Saltkaret, Björkö, Korsholm. Antti Kuusiniemi.

Gå till "Aktuellt från förbundet"