Fiol - Viulu

Marja Kolu och Satu Sundén fick landskapets konstnärsunderstöd

10.6.2022

Kulturnämnden vid Österbottens förbund beviljade landskapets konstnärsunderstöd till bildkonstnär Marja Kolu och musikpedagog (högre YH) Satu Sundén. Understödet är avsett för konstnärlig verksamhet som görs tillsammans med invånarna i landskapet på finska. Landskapets konstnärsunderstöd beviljades nu för första gången.

Marja Kolu leder mosaik- och porträttverkstäder i Vasa, Laihela, Nykarleby och Vörå. Med i samarbetet är Vasa Settlementförening, Laihela ungdoms- och kulturväsende samt biblioteken i Vörå och Nykarleby. Människor i alla åldrar kan delta i verkstäderna.

I servicehus i landskapet spelas det däremot fiol. Under ledning av Satu Sundén får äldre prova på att spela fiol. Inga förkunskaper behövs, utan också nybörjare är välkomna att spela. Målet är bl.a. att i oktober vara med i programutbudet för den nationella konst- och kulturfestivalen Armas, som firar åldrandet.

Kolu och Sundén har ett kalenderår på sig att genomföra sina arbetsplaner. Båda fick ett understöd på 5 000 euro.

Gå till "Aktuellt från förbundet"